Saturday, July 24, 2021
Home University

University

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ทำการจัดอันดับโดย ไทมส์ ไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น (Times Higher Education)  1.มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด : Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองแคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่ง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2179  (ค.ศ.1636) มีอายุครบ 370...