10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

0
700
10-อันดับมหาวิทยาลัยชื่อดัง

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ที่ทำการจัดอันดับโดย ไทมส์ ไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น (Times Higher Education)

10-อันดับมหาวิทยาลัยชื่อดัง

 1.มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด : Harvard University

10-อันดับมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองแคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่ง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2179  (ค.ศ.1636) มีอายุครบ 370 ปี ในปี พ.ศ. 2549 ฮาร์วาร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวี่ลีก โดยในปี พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารยูเอส รวมถึงปี 2552 ที่ได้รับอันดับหนึ่งเช่นกัน


2. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ : University of Cambridge 

ประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1209 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ที่ตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสูงที่สุด ในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลก กล่าวคือ 81 รางวัล


3. มหาวิทยาลัยเยล : Yale University

10-อันดับมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยเยลตั้งอยุ่ในรัฐคอนเน็คติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี ค.ศ.1701  มหาวิทยาลัยเยลเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในสมาชิกของ Ivy League (ไอวี่ ลีก*) และเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา สิ่งที่เป็นที่รู้จักเป็นพิเศษก็คือ สถาบันในส่วนของผุ้ที่กำลังศึกษาอยุ่ ได้แก่ วิทยาลัยเยล  และสถาบันนิติศาสตร์แห่งเยล ซึ่งทั้งสองแห่งได้ผลิตบุคลากรระดับแนวหน้ามาแล้วมากมาย


4.ยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน : University College London

10-อันดับมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน หรือ UCL ก่อตั้งขึ้นในปี 1826 โดยที่นี่ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศอังกฤษ และจัดเป็นมหาวิทยาลัยท็อปไฟว์ของอังกฤษ ส่วนในการจัดอันดับของ THES-QS World University Rankings UCL ก็ได้อันดับที่ 4 ของโลก


5.มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด : University of Oxford 

10-อันดับมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ออกซฟอร์ดได้เริ่มสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 1639 (ค.ศ. 1096) และในปี พ.ศ. 1710  (ค.ศ. 1167) หลังจากที่พระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 ของอังกฤษ ทรงสั่งห้ามชาวอังกฤษไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีสเหมือนที่ชาวอังกฤษนิยม นักศึกษาและนักวิชาการอังกฤษที่เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในสมัยนั้น จึงพากันไปรวมตัวที่เมืองออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจึงเกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์และการสนับสนุนการเงินจากคหบดีต่างๆ ในปี พ.ศ.1710 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (อนึ่ง รัชกาลที่ 6 ทรงจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้)


6. มหาวิทยาลัยชิคาโก : The University of Chicago

Massachusetts-Institute-of-Technology

 เป็นมหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย (Research University) ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลก ในปี ค.ศ.1890 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก ‘จอห์น ดี. ร็อคกะเฟลเลอร์’ (John D. Rockefeller) มหาเศรษฐีน้ำมันชาวอเมริกันส่วนที่ดินได้รับบริจาคจาก ‘มาร์แชล ฟิลด์’(Marshall Field) ผู้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งเมืองชิคาโก เริ่มมีการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในวันที่ 2 ตุลาคม 1892 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมระหว่างการศีกษาแบบเสรี (Liberal Arts Education) ในระดับปริญญาตรี และการศึกษาวิจัยตามแนวเยอรมันในระดับบัณฑิตศีกษาโดยมีอธิการบดีคนแรกคือ ‘วิลเลี่ยม เรนนี่ ฮาร์เปอร์’ (William Rainey Harper)


7. มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน Princeton University

Massachusetts-Institute-of-Technology

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยุ่ที่เมืองพรินซ์ตันในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2289 (ค.ศ.1746) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 4 ของประเทศ โดยเมื่อก่อตั้งใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน” ในปี พ.ศ.2439 (ค.ศ.1896) หลังจากย้ายมาที่เมืองพรินซ์ตัน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยพรินซ์ตันจะมีการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี


8. สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ : Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts-Institute-of-Technology

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้นำวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกแห่งหนึ่ง โดยเปิดสอนหลายสาขา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และปรัชญา บุคคลจากเอ็มไอทีรวมถึงศิษย์เก่าและอาจารย์ของสถาบันได้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักการเมือง ผุ้บริหาร นักเขียน นักบินอวกาศ นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันบุคคลในเอ็มไอทีมี่ 63 คนได้รับรางวัลโนเบล มีสตาตาเซ็นเตอร์ที่ใช้เป็นอาคารเรียนและเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบโดย ‘แฟรงก์ เกรี’


 

9. สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย : California Institute of Technology

Massachusetts-Institute-of-Technology

ประเทศสหรัฐอเมริกาสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย หรือที่เรียกกันว่า Caltech ตั้งอยู่ที่ Pasadena, California สหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ เพราะมีนักศึกษาอยู่แค่เพียง 2,100 คนเท่านั้น  แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์


 

10. มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย :

California Institute of Technology

Massachusetts-Institute-of-Technology

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวี่* ตั้งอยู่ที่นิวยอร์คซิตี้ ในรัฐนิวยอร์คอยู่ในส่วนของชุมชนมอร์นิ่งไซด์ บริเวณส่วนเหนือของเกาะแมนฮัตตัน ก่อตั้งในปี พ.ศ.2297 (ค.ศ.1754) ในชื่อของ “วิทยาลัยคิงส์” (King’s College)  โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนครนิวยอร์ค และแห่งที่ 5 ในบรรดา 13 รัฐจักรวรรดิอังกฤษ ภายหลังสหรัฐอเมริกาทำการปฏิวัติโคลัมเบียได้รับการสนับสนุนในฐานะเอกลักษณ์ทางปรัชญาของรัฐตั้งแต่ปี 2327-2330


ที่มา: http://forum.mthai.com/view_topic.php?table_id=1&cate_id=34&post_id=46805

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here