10 อันดับ โรงเรียนสอนทำอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

0
1810

10 อันดับ โรงเรียนสอนทำอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

ในปัจจุบันการทำอาหารถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากที่จะให้เราสามารถเลือกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วนั้น การทำอาหารต่างๆ ยังทำให้เกิดสมาธิและได้ฝึกฝนสกิลการทำอาหารของตัวเราเอง อีกทั้งยังได้ทานอาหารอร่อยๆ ฝีมือของตัวเองเป็นที่น่าภูมิใจ แต่ในบางครั้ง เราก็อาจจะทำได้ไม่ดีมากนัก การเลือกเรียนทำอาหาร ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี วันนี้เราได้รวบรวม 10 อันดับ โรงเรียนสอนทำอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย ไปให้ศึกษากันเลย

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 สืบเนื่องจากการที่รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญ และแนวโน้มในการขยายตัวทางธุรกิจด้านอาหาร เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการ ชื่อเสียงด้านคหกรรมศาสตร์ มาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพเดิม ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้อง และรองรับกับทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาล ซึ่งในการส่งเสริมธุรกิจอาหารนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความชำนาญการสามารถประกอบอาหาร และบริหารจัดการธุรกิจอาหารได้เช่นเดียวกับมาตรฐานสากล การจัดตั้งโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) (ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย เป็น ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ) จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่นำศักยภาพ หรือจุดแข็ง (Strength) ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านอาหารของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรผู้มีความชำนาญการด้านอาหาร ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ การจัดตั้งหน่วยงานนี้ ยังส่งเสริมการสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ : www.chefschool.dusit.ac.th


โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu)

โรงเรียนสอนอาหารเก่าแก่ที่มีอายุอานามสืบทอดมากว่า 100 ปี  สถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ มีมานาน แต่หลักสูตรคอร์สเรียนทำอาหารยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและความต้องการของสังคมในปัจจุบัน จากจุดเริ่มต้นในฐานะสถาบันสอนทำอาหารฝรั่งเศส ไปสู่สถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหารและการบริการระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นสากลมากขึ้น

จุดเด่นของสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นเรียนทำอาหารตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรของที่แห่งนี้ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกจากผู้เชี่ยวชาญมากมาย ผู้เรียนจะได้เรียนทำอาหารที่จะเป็นต่อการพัฒนาทักษะ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ อาจารย์สอนผู้ชำนาญการ และความหลากหลายของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารฝรั่ง ขนมหวาน เครื่องดื่ม ไปจนถึง หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันแห่งนี้ ยังมีบทบาทและกิจกรรมพิเศษที่ทำร่วมกับรัฐบาล มหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับอาหารและศิลปะวัฒนาธรรมการกิน ทำให้ผู้เรียน โดยเฉพาะ ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะยึดอาชีพพ่อครัวแม่ครัว ได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาดงานอุตสาหกรรมอาหารพอสมควร

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ต้องการเรียนเพื่อเสริมทักษะของตนเอง เลอ กอร์ดอง เบลอ ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกัน ด้วยระยะเวลาการเรียนที่มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสนนราคาที่หลากหลาย แต่คุ้มค่า เริ่มต้นที่ 5,900 บาท ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆ เลย มีแค่ความพร้อมและความตั้งใจก็พอค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม : cordonbleu.edu


The V school โรงเรียนสอนทำอาหารเดอะ วี สคูล

ใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่พลาด “โรงเรียนสอนทำอาหารเดอะ วี สคูล” ที่ก่อตั้งโดยเชฟชื่อดังที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับ“เชฟวอลเตอร์ ( Mr.Walter Lee )” หรือ ที่รู้จักกันที่ในนาม “เชฟคานิ” เชฟชื่อดังชาวมาเลเซียที่มีใจรักในการทำอาหารเป็นอย่างมาก แต่มีความสนใจในอาหารญี่ปุ่นเป็นพิเศษ จึงได้ก่อตั้งสถาบันศิลปะอาหาร เดอะวีสคูล ขึ้น ในปี ค.ศ. 2002 เน้นการสอนทำอาหารเอเชียโดยเฉพาะ อาหารญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์/มาเลเซีย จีน และ อาหารไทย เพื่อถ่ายทอดศาสตร์การทำอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารญี่ปุ่นแล้ว โรงเรียนยังเปิดหลักสูตรอาหารไทย และ อาหารนานาชาติ อาทิเช่น อาหารเกาหลี อาหารสิงค์โปร์ มาเลเซีย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่อยากเรียนอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยเน้น

1) หลักสูตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีความชำนาญจริงๆ และสามารถต่อยอดในการพัฒนาสูตรอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้ในอนาคต

2) อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการอาหารที่ญี่ปุ่นมาแล้ว สามารถถ่ายทอดเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำอาหาร และการบริหารจัดการร้านอาหารได้อย่างมืออาชีพ

3) เน้นภาคปฏิบัติ (HANDS ON) ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ ทุกคน พร้อมกับมี Mobile Application ทั้งระบบ IOS และ Android ในรูปแบบของ VDO หรือ ภาพ ในการให้นักเรียนทุกท่านได้กลับไปทบทวน ฝึกฝนการทำอาหารได้เองที่บ้าน

ตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจ
หลักสูตร1 Intensive Sushi training course I
หลักสูตรการทำซูชิขั้นพื้นฐาน และ การแล่ปลาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรซึ่งเกี่ยวกับศาสตร์ความรู้และทักษะ ที่ซูชิเชฟจำเป็นต้องใช้ทั้งหมด หลักสูตรนี้ จึงเหมาะแก่เชฟซูชิเชฟ บุคคลทั่วไปที่ต้องการทำกิจการร้านซูชิ และผู้ที่สนใจด้านอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ประกาศนียบัตรการทำซูชิขั้นต้น ที่ออกโดยเดอะ วี สคูล
ระยะเวลาในการเรียน : 12 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 16,000 บาท
หลักสูตร 2 Canadian Lobster Course
คอร์สการแล่ล็อบสเตอร์และเมนูอาหารจากล็อบสเตอร์ (LIVE CANADIAN LOBSTER COURSE) ล็อบสเตอร์ สดๆ เป็นอาหารทะเลที่ได้ความนิยมอย่างสูงในร้านอาหารทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ Premium หรือ ร้านอาหารแบบ Fine Dining ต่างๆ คอร์ส นี้จะสอนการเตรียมอาหารจาก แคนาเดียนล็อบสเตอร์สด ๆ เป็น ๆ สั่งตรงมาจากแคนาดา สอนตั้งแต่เทคนิคการแล่และเตรียมให้ได้เนื้อล็อบสเตอร์ และใช้ทุกชิ้นส่วนให้เป็นประโยชน์ในการปรุงอาหาร เป็นเมนูยอดนิยมหลากหลายทั้ง ตำรับญี่ปุ่น และ ยุโรป ใช้ ล็อบสเตอร์ในการเรียนการสอนท่านละ 3 ตัว สำหรับอาหาร 7 เมนู

ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร ทฤษฏีพร้อมปฏิบัติ 6ชั่วโมง/หลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 18,000 บาท

สนใจเป็นเชฟมืออาชีพที่นี่สามารถทำให้คุณเป็นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 939 2172085 483 0238

เว็บไซต์: www.thevschool.com

facebook: facebook.com/thevschool


โรงเรียนสอนทำอาหารกรุงเทพบริการ (Bangkok Cooking School)

โรงเรียนสอนทำอาหารกรุงเทพบริการ ถือเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการบอกต่อแนะนำ สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่เรียนทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่แกะกล่องไร้ประสบการณ์ หรือคนที่มีฝีมืออยู่ในระดับหนึ่งแต่ต้องการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญชำนาญการเพื่อต่อยอดให้สมกับเป็นมืออาชีพด้านการทำอาหารต่อไป

นอกจากจะเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรคอร์สเรียนทำอาหารหลากหลายครอบคลุมทั้งอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน ของว่าง ของทานเล่น รวมถึงเครื่องดื่ม โรงเรียนสอนทำอาหารกรุงเทพบริการยังได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็นสถานที่ทดสอบฝีมือและออกใบรับรองตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร หรือกุ๊ก ให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานด้านร้านอาหารในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เรียนจึงไม่ต้องกังวลเรื่องมาตรฐานของหลักสูตรแต่อย่างใด

ข้อดีของอีกอย่างของโรงเรียนสอนทำอาหารแห่งนี้ก็คือ ผู้เรียนสามารถเลือกวันเวลาเรียนเองได้ เน้นเรียนกลุ่มไม่ใหญ่ เพื่อให้เชฟได้ติวเข้มแบบตัวต่อตัว รวมถึงสอดแทรกเทคนิกคำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาหารและประกอบอาชีพเชฟต่อไป

การเรียนจะเน้นการปฎิบัติ มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือเองทุกขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด และให้ทำอาหารเป็นไว โดยผู้ที่สนใจต่อยอดทำอาชีพ ทางโรงเรียนก็จะมีโครงการส่งฝึกงานที่ร้านอาหารหรือโรงแรม เพื่อได้ฝึกปรือฝีมือในสนามจริงอีกทางหนึ่งด้วย

ตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจก็เช่น หลักสูตรอาหารไทย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเรียน 2 สัปดาห์ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงชุดฟอร์มในการทำอาหาร และเมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถยื่นความจำนงขอเข้าทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อได้ใบรับรองการทดสอบฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ หรือ จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น ฝึกทำอาหารง่ายๆ ราคาเริ่มต้น 3,900 บาทก็มีค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม : FB/bangkokservicecookingschool


โรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี Wandee Culinary arts School

เมื่อเอ่ยถึงคอร์สเรียนทำอาหารในไทย ชื่อของโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี หรือ Wandee Culinary arts School มักจะติดโผเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับ แนะนำ และกล่าวขวัญถึงว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนทำอาหารชั้นแนวหน้าของไทย ไม่ว่าผู้เรียนตั้งใจจะเรียนเพื่อฝึกปรือฝีมือธรรมดา หรือมุ่งมั่นตั้งใจนำไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวต่อไป โรงเรียนทำอาหารครัววันดีก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

ที่นี่มีทั้งหลักสูตรแบบประกาศนียบัตรธรรมดา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีกทั้งเมื่อเรียนจบครบหลักสูตร ผู้เรียนยังสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับใช้เป็นใบรับรองการทำงานทั้งในและต่างประเทศ

จุดเด่นของโรงเรียนสอนอาหารครัววันดีก็คือหลักสูตรอาหารไทย และขนมไทย ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักสูตรตำรับอาหารไทยที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่ละหลักสูตรจะได้ใช้เวลาเรียนประมาณ 20 -30 วัน แล้วแต่ระดับความลึกและมากน้อยของรายการอาหาร

ตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจก็เช่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 150 ชั่วโมง ที่เรียนทำอาหารไทยคาวหวานและเครื่องดื่ม รวมถึง การแกะสลัก จัดดอกไม้ พับใบตอง ไปจนถึงภาคทฤษฎีอย่าง โภชนาการอาหาร ภาษาอังกฤษ และการคำนวณปริมาณอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ราว 55,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม : FB/wandeeculinaryartschool


โรงเรียนสอนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์ (Baan Laksakarn Cooking School)

โรงเรียนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความรักในการทำอาหารของอาจารย์ศิริลักษณ รอตยันต์ ซึ่งสั่งสมประสบการณ์การทำอาหาร ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการด้านสูตรการทำอาหารตีพิมพ์เผยแพร่ในตำราอาหารมานานกว่า 15 ปี โรงเรียนสอนอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์จึงอัดแน่นไปด้วยเทคนิค เคล็ดลับและสูตรอาหารคาวหวานแสนอร่อยที่พร้อมเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียน

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนสอนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์ ได้รับการตอบรับและแนะนำแบบปากต่อปากจากบรรดาลูกศิษย์หลายพันคน เพราะมีการปรับปรุงหลักสูตรคอร์สเรียนทำอาหารเพิ่มเมนูให้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ

บรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเอง จึงทำให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุขกับการทำอาหารนั่นเอง ผู้เรียนไม่เพียงแต่จะได้ทักษะเสน่ห์ปลายจวักสุดเลิศแล้ว ยังสามารถเปิดร้านขายอาหารหรือทำอาหารและขนมส่งหารายได้เสริมได้ทันที

ด้วยความเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารขนาดไม่ใหญ่ จึงเน้นผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ มุ่งเน้นภาคปฎิบัติให้ฝึกปฎิบัติได้จริง ระยะเวลาเรียนจะเป็นระยะสั้นทั้งหมด คือ 1 วันต่อหนึ่งสูตรอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 2,500 –4,500 บาทต่อหลักสูตร

 สอบถามเพิ่มเติม : FB/AJLakcookingschool


MSC Thai Culinary School โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอส ซี

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี จึงได้เกิดขึ้นโดยเน้นแนวคิดหลักในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหาร หรือเชฟให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยจัดทำหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพซึ่งตั้งเป้าหมายในการผลิตเชฟเพื่อ ป้อนเข้าสู่ธุรกิจบริการอาหาร ทั้งในส่วนของ ร้านอาหาร ภัตตาคารและ โรงแรมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ยังเปิดหลักสูตรทั่วไป อาทิ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านอาหารหลักสูตรระยะสั้นครึ่งวันสำหรับผู้ที่สนใจทั้งไทย และต่างประเทศและหลักสูตรในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ เฉพาะกลุ่ม อาทิ หลักสูตรสำหรับ จูเนียร์เชฟ หลักสูตรสำหรับครอบครัว หลักสูตรสำหรับคนรักขนมไทย หลักสูตรแกะสลัก เป็นต้น

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ตั้งความมุ่งหวังว่าจะเป็นโรงเรียนสอนประกอบอาหารไทยที่ดีที่สุดเนื่องจากหลักสูตร ที่ขอการรับรองที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการเชิญคณาจารย์ ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารที่เป็นที่รู้จักดีในวงการที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพื่อผลิตเชฟอาหารไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อีกหนึ่งโรงเรียนสอนทำอาหารยอดนิยมที่คุณคู่ควร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ : 09 7924 6168 

เว็บไซต์: www.msccookingschool.com

facebook: facebook.com/msccookingschool


Yingcharoen Culinary School โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ

โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ได้เปิดทำการสอน ในด้านอาหารและโภชนาการ การบริการอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ตั้งอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญ (ตลาดใหม่ดอนเมือง) อาคารจงรักภักดี เป้าหมายหลักของผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ ต้องการสร้างอาชีพให้ผู้ที่สนใจและส่งเสริมผู้ที่ประกอบอาชีพอาหารให้เจริญยิ่งขึ้น และผู้ที่ต้องการทำงานในด้านสถานที่ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือนำไปทำเป็นอาชีพเสริม

หลักสูตรที่ทางโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญได้จัดเปิดสอนมีหลากหลายประเภท เช่น หลักสูตรอาหารไทยเบื้องต้น อาหารครอบครัว อาหารไทยธุรกิจ อาหารเฉพาะโรค อาหารไทยโบราณพร้อมประวัติ อาหารมังสวิรัติ อาหารพร้อมปรุง การถนอมอาหาร อาหารจานเดียว สำรับอาหารไทย อาหารเลี้ยงพระ อาหารว่างไทย ขนมไทยต่างๆ อาหารฝรั่งอย่างง่าย และเบเกอรี่ในครัวเรือน

โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกเมนูอาหารที่จะเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ รับจัดอบรมให้กับบุคคลากรให้สถานประกอบการ ตามความต้องการของเจ้าของสถานประกอบการ ทางโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการอบรมให้กับหน่วยงานราชการ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถานฑูตไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และทางโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ยังได้รับอนุญาติจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านอาหาร ระดับ 1 และ ระดับ 2การสอนของโรงเรียน จะสอนทฤษฎีควบคู่กับปฏิบัติ มีเอกสารประกอบการสอนให้ และวัตถุติบในการเรียน สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ มีเอกสารการสอนเป็นภาษอังกฤษเมื่อจบหลักสูตร ในการเรียนอาหารไทยและ มีคุณสมบัติตาม ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ จะทำการจัดสอบฝีมือแรงงานมาตรฐานไทยระดับที่ 1 ให้

สนใจสอบถามรายละเอียดโรงเรียนสอนทำอาหารในกรุงเทพได้ที่

เบอร์โทร: 02- 972-4420-1

เว็บไซต์:  facebook.com/ycculinary


Lekcooking Center โรงเรียนสอนทำอาหารครูเล็ก

โรงเรียนสอนทำอาหาร Lekcooking Center สอนทำอาหารญี่ปุ่น สอนทำอาหารไทย ทั้งคาวและหวาน สอนทำอาหารจีน อาหารคาวหวาน ขนม เบเกอรี่ สอนทำอาหารนานาชาติ อาทิ เรียนทำซูชิ เรียนทำเครปญี่ปุ่น เรียนทำกาแฟสด เรียนทำเกี๊ยวซ่า เรียนทำขนมจีบ ซาลาเปา เรียนทำขนมจีน เรียนทำสเต๊ก เรียนทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ เรียนทำสมูทตี้ เรียนทำชาไต้หวัน และเพื่อเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า Lekcookingจึงจัดโปรโมชั่นลดราคาค่าคอร์สเรียนทำอาหารหลากหลายเมนูครั้งใหญ่ เพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกท่านสอนจากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี ทฏษฎีน้อย เน้นปฎิบัติ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า การมาเรียนกับเราสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ เปิดทำการสอนทุกวันไม่มีวันหยุด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-3939575 , 02-3960138

เว็บไซต์:  www.lekcooking.com

facebook:  facebook.com/lekcookingcenter


MLP โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร

โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2529 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปะการปรุงอาหารไทยคาวหวาน งานแกะสลักผักและผลไม้ งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตลอดจนงานหัตถศิลป์แขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่ง งานศิลปะเหล่านี้เปรียบเสมือนกระจกส่องสะท้อนให้เห็นถึงวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างประณีต งดงามตามแบบฉบับของคนไทยในสมัยโบราณ ที่นับวันมีแต่จะเลือนลางสูญหายไปตาม กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร จึงถูกจัดตั้งเพื่ออนุรักษ์และจรรโลงมรดก ทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

สำหรับประวัติความเป็นมาของ “โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” อาจกล่าวพอสังเขปได้ดังนี้คือ “โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” ได้ตั้งตามชื่อของ “หม่อมหลวงพวง ทินกร” ซึ่งเป็นท่านยายของอาจารย์ อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา(ศุกรวรรณ) ซึ่งท่านเป็นต้นตำรับอาหารและได้ถ่ายทอดให้ อ.อมินตรา ดังนั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ใช้ชื่อ ของท่านยาย (หม่อมหลวงพวง ทินกร) เพื่อสืบทอดให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ไว้ หม่อมหลวงพวง ทินกร เป็นธิดา หม่อมราชวงศ์ ปฐม ทินกร กับพระนมดวงสมร ซึ่งท่านเป็นพระนมของพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระราชโอรสพระองค์ที่ 74 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

หม่อมหลวงพวง ทินกร เป็นผู้หญิงร่างเล็กตามฉบับหญิงไทยแท้แต่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ในการปรุงอาหารไทยคาวหวาน แกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างวิจิตรบรรจง อาหารไทยตำรับหม่อมหลวงพวง ทินกรมีความแตกต่างจากอาหารตำรับอื่น ๆ และมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องด้วยให้ความสำคัญในกรรมวิธีการปรุงอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน อาทิเช่น หมี่กรอบ ชาววัง, แกงกระหรี่ไก่ในผอบมัน, กระทงทองไทยแกงไก่แห้ง, มัสมั่นเม็ดบัว, ลูกชุปชาววัง, ขนมชั้นกุหลาบ, ทองเอก ซึ่งเคล็ดลับ และความรู้ทั้งหมดได้ถูกสืบทอดต่อเนื่องและซึมซับกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตามเจตนารมณ์ของท่าน ที่ต้องการให้ศิลปะเหล่านี้ได้รับ การเผยแพร่และอนุรักษ์ให้คงอยู่ในหมู่ลูกหลานสืบต่อไป

หากคุณสนใจการเรียนด้านอาหารและขนมไทยๆที่นี่ตอบโจทย์คุณได้แน่นอน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 0-2911-1588 

เว็บไซต์: www.mlpuang.com