10 อันดับ โรงเรียนนานาชาติ ที่ดีที่สุดในเอเชีย

0
1855
อันดับ-โรงเรียนนานาชาติ-ที่ดีที่สุดในเอเชีย

10 อันดับ โรงเรียนนานาชาติ ที่ดีที่สุดในเอเชีย

ถ้าพูดถึงเรื่องค่าเทอมหนึ่งในประเภทโรงเรียนที่ค่าเทอมสูงที่สุด ประเภทนึงก็คงจะหนีไม่พ้น โรงเรียนนานาชาติ หรือ โรงเรียนที่ทำการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษทั้งหมด และ ถึงแม้ค่าเทอมจะแพงแค่ไหน คุณพ่อ คุณแม่ บางกลุ่มก็ขอสู้ตาย เพื่อเลือกสถานศึกษา ที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกแต่ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าโรงเรียนนานาชาติที่ไหนดี หรืแตกต่างกันอย่างไรไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะวันนี้ทางทีมงานมานำเสนอ 10 อันดับ โรงเรียน นานาชาติที่ดีที่สุดในเอเชียกันค่ะ


KIS international school (KIS) ห้วยขวาง

โรงเรียน-KIS-international-school-KIS

KIS international school เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 15 ปี เปิดสอนตามหลักสูตร International Baccalaureate (IB) นักเรียนอายุ 3-11 ปีจะเข้าเรียนในหลักสูตร Primary Years Programme (PYP) และเลื่อนไปเป็นหลักสูตร Middle Years ในอนาคต

จุดเด่นการศึกษา หลักสูตร Primary Years Programme ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หรือระบบวิเคราะห์และค้นคว้า นำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงด้วย สำหรับหลักสูตร Primary Years Programmer ของ KIS international school นั้นเป็นการสอนแบบบูรณาการ นำวิชาหลักต่าง ๆ มาเชื่อมโยงรวมกัน ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

บรรยากาศ เน้นเชิงประยุกต์ศาสตร์วิชาต่างๆ มาไว้ด้วยกัน ฝึกการคิดวิเคราะห์ ให้เกิดสิ่งใหม่

      หลักสูตรการสอน

การเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการภายใต้ระบบ IB ของ KIS international school: หน่วยการเรียนสำหรับนักเรียนเกรด 3 คือ หัวข้อ “ตลาดสินค้าจะยังเปิดกิจการได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตสินค้าและการแลกเปลี่ยนสินค้า” ครูจะให้นักเรียนตั้งคำถามเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้า และให้นักเรียนฝึกทักษะด้านไอทีด้วยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดจากห้องสมุด จากนั้นฝึกทักษะด้านภาษาผ่านการเขียนสรุปความเกี่ยวกับตลาด และจะได้ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ผ่านการสร้างแผนที่ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตลาดด้วย

ระบบการเรียนจะคล้ายๆ กับว่าเป็น Pre-University โดยประมาณค่ะ ซึ่งข้อดีของเขาจะช่วยทำให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถปรับตัวได้เร็วในรั้วมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป ซึ่งอาจจะเก่งกว่ารุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยบางคนก็ได้

การพัฒนากิจกรรม งานกิจกรรม ทางสถาบัน KIS international school  เด็ก ๆ จะได้ถ่ายทอดสิ่งที่ตนเรียนหรือรู้สึกจากเนื้อหาการเรียนผ่านการแสดง ดนตรี และ การวาดภาพ นอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ยังปลูกฝังให้มีความรอบรู้ทางกิจกรรมด้านอื่นๆ โดยมีการจัดทัศนศึกษาให้เด็ก ๆ ได้ไปตลาดจริง ๆ ด้วย ไปเรียนรู้นอกสถานที่บ่อยๆ กันด้วยค่ะ ส่วนทางด้านกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับโรงเรียนแห่งนี้คือ มีหลักสูตร The KIS Friday Clubs ที่ให้เด็กๆทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกวันศุกร์ด้วยกัน เช่น การทำสวน ทำหนังสือพิมพ์ ศิลปะ ออกกำลังกาย เป็นต้น

การรักษาวัฒนธรรมและการประยุกต์ร่วม  ไม่โดดเด่นมากนัก

พ่อแม่คนไหนที่สนใจส่งลูกเรียนในเขตห้วยขวาง แหล่งเรียนดีมีคุณภาพที่มีการเปิดมาถึง 15 ปีแล้ว ซึ่งนับว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ สามารถตามเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.kis.ac.th


Swiss School Bangkok มีนบุรี

โรงเรียน-Swiss-School-Bangkok

Swiss School Bangkok แค่ขึ้นชื่อมาก็ทำให้ทีมงานรู้สึกยิ้มแก้มปริเชียวค่ะ เพราะภาพบรรยากาศเมืองสวยๆ ของสวิตซ์เซอร์แลนด์ ลอยเข้ามาในหัวให้เคลิ้มไปไกลเชียว สำหรับสวิตช์ สคูล บางกอกเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1962 หรือ ยาวนานกว่า 50 ปีแล้ว ระยะเวลาถึงการก่อตั้งถือว่ามีคุณภาพที่ดีไม่น้อยเชียวค่ะ

จุดเด่นการศึกษา  จัดการสอนตามระบบของสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และ ออสเตรีย โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเน้นการเรียนตามภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน

บรรยากาศ เน้นการเรียนรู้อย่างเสรี ตามรูปแบบการเรียนของสวิตซ์เซอร์แลนด์

หลักสูตรการสอน มีการเรียนการสอนของระดับชั้นประถมแบ่งออกเป็น 2 ระดับใหญ่ ๆ ได้แก่

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน หรือ Basis level เป็นระดับชั้นเรียนที่ให้นักเรียนวัย 6-7 ปี หรือนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของอนุบาลและนักเรียนระดับ Year 1 มาเรียนรวมในห้องเรียนเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนที่อายุต่างกันได้ฝึกการปรับตัว และเพื่อช่วยให้นักเรียนย้ายระดับจากวัยอนุบาลไปสู่ประถมหรือ Year 2 ได้ง่ายขึ้น หลักสูตรของระดับชั้นนี้เน้นไปที่การเรียนคู่กับการเล่นค่ะ ทางโรงเรียนเขาฝึกให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยกัน การอ่านและการฝึกนับคำนวณจะได้รับการสอนผ่านการเล่นเช่นกัน ในระดับชั้นนี้เด็ก ๆ จะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ 7:30 น.-13:35 น. และเข้าเรียนถึง 11.55 น.ในวันศุกร์

หลักสูตรชั้นประถม หรือ Primary School เป็นระดับชั้นเรียนที่แบ่งอีกครั้งเป็น 5 ระดับย่อย ตั้งแต่ Year 2 ไปจนถึง Year 6 เน้นสอนให้เด็ก ๆ รู้จักเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นด้วย รู้จักความเท่าเทียมทางเพศ ยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมผ่านวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ในชั้น ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และงานฝีมือ ที่สำคัญคือหลักสูตรที่นี่เน้นการผสมผสานระหว่างวิชาการและศิลปะไว้ด้วยกัน มีทั้งกิจกรรมดนตรี ฝึกการเคลื่อนไหวและศิลปะด้วย โดยนักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่เวลา 7:30 น.-16.05 น. หลังเวลา13.35 น.เด็ก ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนต่าง ๆ เช่น ทำอาหาร ยิมนาสติก เล่านิทาน เต้นฮิปฮอป รวมไปถึงทำภาชนะปั้นดินเผา ว่ายน้ำ เย็บปักถักร้อย โยคะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การพัฒนากิจกรรม การเรียนควบคู่กับการเล่น

การรักษาวัฒนธรรมและการประยุกต์ร่วม  เน้นการอยู่ร่วมกันโดยยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเขาจะไม่ค่อยคำนึงถึงความแตกต่างของคนหรือชนชั้นเท่าไหร่นัก เรียกได้ว่าไม่มีการอิงความเหลื่อมล้ำของชนชั้นวรรณะให้มารู้สึกแย่เชียวค่ะ ไม่ว่าลูกของคุณจะผิวดำ ผิวขาว จะสวยหรือไม่สวย จะมีเงินน้อยหรือมาก ทุกอย่างในสังคมสวิตซ์ที่ปลูกฝังมาคือมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าๆ กัน เพราะฉะนั้นระบบ Basis Level นี่ไม่ต้องกลัวประเภทโซตัส หรือแนวฮาร์ดคอรุ่นพี่รังแกรุ่นน้องอะไรแบบนี้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับ Swiss School Bangkok เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใจกลางเมืองย่านมีนบุรี และอยากจะหาโรงเรียนที่เน้นการขัดเกลาพื้นฐานจิตใจให้ยอมรับความแตกต่างอย่างเป็นธรรมชาติ การเรียนรู้ที่ปูพื้นฐานไว้อย่างรอบด้าน สมกับคุณภาพที่เปิดมายาวนานกว่า 50 ปีเชียว ใครที่สนใจโรงเรียนสไตล์สวิตช์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.ris-swiss-section.org


Ruamrudee International School รามคำแหง

โรงเรียน-Ruamrudee-International-School

จุดเด่นการศึกษา หลักสูตรระดับประถมของที่นี่ เขาบอกว่าจะเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนให้ครบถ้วนรอบด้านก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมจริง โดยมีโครงสร้างหลักสูตรตามแบบ inquiry-based approach หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นวิธีการที่อิงแนวทางแสวงหาความรู้ หรือ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ ทางคุณครูในสถาบันได้มีการบอกว่า การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ จะเป็นตัวช่วยชั้นดีให้แก่นักเรียน หากเปรียบเทียบกับทางโรงเรียนทั่วไปจะคล้ายๆ สไตล์ระบบการเรียนรู้เหมือนวิทยาลัยอยู่ย่อมๆ นะคะ ก็คือเน้นการนำรวบรวมความรู้ทั้งหมด มาประยุกต์ ปฏิบัติที่ใช้ได้จริง หรือเรียกกันว่า การบูรณาการความรู้เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ มององค์รวมได้อย่างรอบด้าน นับว่าเป็นการวางพื้นฐานสำหรับเด็กที่เยี่ยมยอดเชียวค่ะ สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ เพราะเขามองเห็นถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงกันของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านการฝึกแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างมีประสิทธิภาพและวิจารณญาณสมเนื้อตามวัยด้วยค่ะ

บรรยากาศ เป็นบรรยากาศแบบบูรณาการการะเรียน เน้นการศึกษาแบบค้นคว้า คล้ายกับปูพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย สถานที่อยู่ใจกลางเมืองย่านเส้นรามคำแหง เดินทางสะดวก แต่อาจจะต้องเผื่อจัดสรรเวลาของการเข้าออกรถติดบ้างนะคะ

หลักสูตรการสอน ทางโรงเรียนร่วมฤดี เขาจะเน้นเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเนื้อหาระดับประถมจะครอบคลุมเรื่องใกล้ตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกาย ชีวิต โลก และให้เด็ก ๆ ทำการทดลองจริงด้วยตนเอง เน้นพื้นฐานการคิดอย่างมีตรรกะ และเป็นระบบตามหลักคณิตศาสตร์ด้วย ส่วนทางด้าน วิชาการเขียนและภาษา จะมุ่งเน้นการฝึกด้านการออกเสียงแบบต่าง ๆ และสอนให้เด็กเรียนรู้การอ่านการเขียนขั้นพื้นฐานด้วย

การพัฒนากิจกรรม มาพูดต่อในด้านกิจกรรมระดับชั้นประถมกันบ้างดีกว่า ทางสถาบันจะมุ่งเน้นด้านศิลปะ วรรณกรรม และเทคโนโลยีที่การเรียนการสอนจัดดำเนินการโดย Performing Arts Center (PAC) ของที่นี่โดยเฉพาะเลยค่ะ เรียกได้ว่านำระบบการสอนมาบรรจุลงในคอร์สเรียนเลยทีเดียว ทำให้มีหน่วยวัดประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพที่หายห่วงอย่างแน่นอน ถ้าในด้านของการเต้นและดนตรี ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นให้ถูกจังหวะ ด้านการแสดงโดยมีโรงละครเล็กๆ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ด้วย การเรียนศิลปะก็มีแกลลอรี่เปิดแสดงผลงานนักเรียนให้โชว์ความสามารถออกมาอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะ เรียกได้ว่าเอาใจคุณพ่อคุณแม่ให้หายห่วงว่าลูกจะไม่ทันใครเขา เติมเต็มความสามารถได้อย่างครบถ้วนได้เลย ทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมให้เต็มที่เชียวค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมและการประยุกต์ร่วม จะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะคะ เพราะเน้นระบบการสอนแบบวิชาการและกิจกรรมที่กล่าวมามากกว่า

คุณพ่อคุณแม่หลายคน เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เริ่มมีความสนใจว่า อ้าว แล้วหากว่าลูกของฉันไม่เก่งภาษา แต่อยากจะย้ายเข้าล่ะ? ต้องทำอย่างไรถึงจะทันเพื่อนๆ หรือจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะดี เรามีคำตอบทางนี้เลยค่ะ ทางโรงเรียนร่วมฤดี เขามีระบบ English Language Development Program (ELDP) สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ที่สามารถช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักเรียนกลายเป็นคนเก่ง เท่าทัน พูดจาฉะฉาน สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ และมีคาบเรียนเพิ่มเติมช่วยสอนล่วงหน้าและสอนซ้ำในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจอีกด้วย

เอาล่ะ ใครที่ลังเลอยู่ หรืออยู่ในช่วงที่ขับรถผ่านย่านโรงเรียนอยู่ทุกวันเพราะใกล้บ้านแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งเจ้าตัวเล็กต่อประถมที่นี่ดีหรือเปล่า ก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงก์นี้ได้เลยนะคะ

www.rism.ac.th


Bromsgrove International School

โรงเรียน-Bromsgrove-International-School

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟตั้งอยู่บนถนน สุวินทวงศ์ มีนบุรี มีประวัติชื่อเสียงเด่นดังมานานมากเชียวค่ะ สำหรับโรงเรียนนี้เพราะก่อตั้งกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษทีเดียว

จุดเด่นการศึกษา หลักสูตรระดับประถมศึกษาของที่นี่เป็นระบบของอังกฤษ แต่มีการปรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ให้เข้ากับประเทศไทยด้วย ที่สำคัญคือ ในชั้นเรียนประถมทุกระดับชั้นจะมีครูไทยเป็นผู้ช่วยสอน และมีอุปกรณ์เสริมในการสอน คือ กระดานเรียนแบบอัตโนมัติ โรงเรียนยังพัฒนาระบบ ICT ทุกเทอมเพื่อเพิ่มบล็อกในการเรียนการสอน และการบ้านออนไลน์ด้วย สำหรับนักเรียนคนไทยที่ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอก็จะมีชั้นเรียนเสริมสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้ด้วย

บรรยากาศ เป็นสไตล์ความขลังของสถานที่ ก่อตั้งมายาวนานกว่า 500 ปี โอ้แม่เจ้า ยาวนานมากจริงๆเลยค่ะ ติดกับสนามกอล์ฟวินด์ซอร์ปาร์ค เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการสอน เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ทุกวัน และเรียนภาษาไทยกับภาษาจีนทุกอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะและการออกแบบ ดนตรี ว่ายน้ำ มนุษยศาสตร์ และสุขศึกษา โดยจะได้รับการบ้านให้ไปทำทุกวันตามตารางของแต่ละชั้นเรียน

การพัฒนากิจกรรม เด็ก ๆ ทุกคนจะได้รับคัดเลือกให้เป็น Star of the Week เพื่อฝึกพูดต่อหน้าผู้ชม ผลัดกันไปเรื่อย ๆ มีการออกไปทัศนศึกษาและค้างคืนนอกชั้นเรียนตั้งแต่ Year 4 เป็นต้นไป ใน Year 3 เด็ก ๆ ก็จะได้พักค้างแรมที่โรงเรียนด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมต่าง ๆ จัดทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคารถึงพฤหัสบดี เช่น เทนนิส เทควันโด ร้องเพลง ไวโอลิน และกลอง เป็นต้น

การรักษาวัฒนธรรมและการประยุกต์ร่วม มีการรักษาภาษาไทยร่วมด้วยไปพร้อมกับปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กๆ ผ่านการเรียนภาษาไทยค่ะ

คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ข้างล่างเลยค่ะ

www.bromsgrove.ac.th


Shrewsbury International School เจริญกรุง

โรงเรียน-Shrewsbury-International-School

Shrewsbury International School เป็นหนึ่งโรงเรียนนานาชาติบรรยากาศดี้ดีเชียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ ใครที่กำลังมองหาโรงเรียนที่มีความเป็นธรรมชาติสูง เอาเป็นแบบไม่ต้องติดกับเส้นถนนให้ใกล้มลพิษมากมาย เพราะกลัวว่าลูกจะไม่สบายหรือแออัด นับว่าโรงเรียนแห่งนี้ตอบโจทย์ให้ได้ดั่งใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่เชียวค่ะ

จุดเด่นการศึกษา the Pre-Prep School จะเป็นการสอนที่มุ่งเน้นการแสดงทักษะ จดจำและการใช้ชีวิตของเด็กๆ the Prep School จะเป็นการสอนที่มุ่งเน้น การคิดวิเคราะห์ การคำนวณ ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้ได้กับสถานการณ์จริงอย่างสูงสุด หรือเรียกว่า สังเคราะห์และบูรณาการ

บรรยากาศ สถาบันแสนเลิศตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดถนนเจริญกรุง

หลักสูตรการสอน การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของที่นี่จะเรียกโดยรวมว่า The Junior School โดยหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นเป็นระบบของอังกฤษ (English National Curriculum) The Junior School ของที่นี่แบ่งออกเป็นสองระดับ คือ the Pre-Prep School  (เตรียมประถมศึกษา) เรียกว่า Year 1 – Year 2 นักเรียนอายุ 5 – 7 ปี ระยะเวลาศึกษา 2 ปีและ the Prep School (ประถมศึกษา) เรียกว่า Year 3 – Year 8 นักเรียนอายุ 8-13 ปี ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี โดยมีเนื้อหาหลักที่นักเรียนจะได้เรียน คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และการใช้ชีวิต ที่สำคัญคือในแต่ละระดับชั้นปี มีการนำเนื้อหาของแต่ละวิชามาบูรณาการเชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ใน Year 3 มีหัวข้อรวมที่ต้องเรียนคือ เรื่อง “สัตว์ใกล้สูญพันธุ์” ในวิชาภาษาอังกฤษจะให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความและแต่งเรื่องผจญภัยเกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ในวิชาคณิตศาสตร์จะให้นักเรียน เรียนเรื่องกราฟนำมาสรุปแหล่งที่อยู่ของสัตว์ รวมถึงเรียนเรื่องการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของสัตว์แต่ละชนิด
หรือใน Year 5 มีหัวข้อรวมที่ต้องเรียนจากนิยายเรื่อง “ชาลีกับโรงงานช็อคโกแล็ต” ในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะได้ฝึกการชั่งตวงเมนูอาหารที่ทำจากช็อกโกแล็ต ในวิชาศิลปะจะได้ฝึกออกแบบลายห่อแท่งช็อกโกแล็ต ในวิชาวิทยาศาสตร์จะได้เรียนเรื่องเรขาคณิตผ่านการวาดแผนที่โรงงานช็อกโกแล็ต และวิชาวิทยาศาสตร์จะได้เรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมีขั้นพื้นฐานผ่านการอบช็อกโกแล็ตด้วย

การพัฒนากิจกรรม ทางสถาบันเขาเรียกว่า “You Time Activity” ซึ่งทางโรงเรียนก็มีเตรียมไว้ให้นักเรียนมากมายเชียวค่ะสามารถแบ่งตามระดับชั้นและตารางวันเวลา ที่น่าสนใจ เช่น การเรียนกลองยาว ร้องเพลงภาษาจีน การเล่านิทาน หุ่นละคร เป็นต้น

การรักษาวัฒนธรรมและการประยุกต์ร่วม ไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากนักเน้นเชิงวิชาการมากกว่า

เอาล่ะ ถ้าโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury International School ย่านเจริญกรุงที่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่จะส่งลูกไปเรียนกำลังถูกใจ รวมถึงลูกของคุณก็ชอบด้วยแล้วล่ะก็สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมจากลิงก์ด้านล่างได้เลยค่า

www.shrewsbury.ac.th


โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ หรือ Harrow International School (ดอนเมือง)

โรงเรียน-Harrow-International-School

เปิดมาด้วยโรงเรียนคุณภาพที่ให้กระแสความนิยมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กระเป๋าสตางค์หนักพอ และมีพร้อมจะผลักดันลูกน้อยของท่านให้เป็นคนเก่ง มากไปด้วยความสามารถและคุณภาพนะคะ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์มี

จุดเด่นการศึกษา คือ ระบบการเรียนการสอนระดับประถมที่เน้นหลักสูตรตามแบบอังกฤษและเวลส์ สำหรับระดับปฐมวัยมีการแบ่งการสอนเป็นสองระดับใหญ่ๆ คือ The Infant School (สำหรับเด็ก Year 1 และ Year 2 วัย 5-7 ปี) กับ The Pre-prep School (สำหรับเด็ก Year 3, 4, 5 วัย 7-10ปี) เป็นลักษณะสไตล์ที่เรียกได้ว่า ปูพื้นฐานกันตั้งแต่เพิ่งหัดเดิน เพื่อใส่เมมโมรี่ลงไปสำหรับลูกน้อยของท่านให้กลายเป็นเด็กอัจฉริยะ ก้าวไกลกว่าคนอื่นๆ นะคะ

บรรยากาศ มีการจัดวางสถานที่ได้ใหญ่โตโอ่อ่ากันมากทีเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ แบ่งโซน ตึก ห้องหับสำหรับลูกน้อยของท่านได้เป็นอย่างดี เพื่อรองรับการเรียนและพัฒนาทักษะต่างๆ ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล้วเหมือนการจัดวางเลเอ้าท์เหมือนโรงเรียนมัธยมของไทยเหมือนกันนะคะ แต่ที่ดูเก๋อลังการกว่าก็เห็นทีจะเป็นการดึงอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยออกมาให้ดูครับครันแบบชนิดหายห่วงเมื่อปล่อยเจ้าตัวเล็กอยู่ในการดูแลของครูได้เลยค่ะ

หลักสูตรการสอน จะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ The Infants School โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรว์จะเน้นไปที่การพัฒนะทักษะการอ่านการเขียนและความรู้พื้นฐานในการคำนวณ โดยเนื้อหาวิชาหลักที่เด็ก ๆ จะได้เรียนนั้น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี ภาษา และพลานามัย เรียกได้ว่าวิชาพื้นฐานไม่มีขาดสามารถปั้นแต่งลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นเด็กที่เก่งสมวัยแน่นอนค่ะ

ระบบการศึกษาในลำดับต่อมา คือ The Pre-prep School ระบบการศึกษาแบบที่สองนั้นจะมีการใช้ระบบการสอนแบบอังกฤษและเวลส์เป็นหลักนะคะคุณพ่อคุณแม่ ทางโรงเรียนของเขาจะเน้นทั้งความเป็นปักเจกและการทำงานร่วมกันของเด็ก รวมไปถึงการเน้นให้เด็กทำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนด้วย ทักษะนี้จะส่งผลให้เด็กมีความกล้าแสดงออกขึ้นมาทันที ฝึกการพัฒนาเรื่องระบบของความคิด และความสร้างสรรค์ระหว่างการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ด้วยค่ะ

การพัฒนากิจกรรม โรงเรียนนี้จะฝึกทักษะการให้อยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นๆด้วยนะคะ กล่าวคือทางโรงเรียนจะให้นักเรียนมีกิจกรรม Camping หรือได้เข้าค่ายค้างคืนในโรงเรียนและนอกสถานที่ตั้งแต่ช่วงอายุ 1 ขวบแรก และ 2 ขวบแรก เพื่อเป็นการผลักดันการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม การช่วยเหลือตัวเองตามวัยของตนเอง ซึ่งทางสถาบันก็จะมีการเน้นการเรียนรู้ในสถานที่จริง ฝึกการใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้ คือ ทำให้หลักสูตรทุกวิชาเชื่อมโยงกัน และสนุก โดยเน้นการเรียนรู้คู่ไปกับการใช้ชีวิตด้วย

นอกจากนี้ในด้านกิจกรรมมีจุดเด่น คือ การเรียนรู้นอกชั้นเรียน ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมสำหรับการรองรับให้มีไปทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นจำนวนหลายครั้ง และค้างคืนตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ข้อนี้ทีมงานมองว่าสามรถเบาแรงคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อาจจะงานรัดตัวมากๆ ไม่ค่อยมีเวลาจะพาลูกๆ ไปเที่ยว การที่ปล่อยลูกไว้กับทางโรงเรียนได้ปูทางการเรียนรู้ของเด็ก ไปร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทดแทนความอยากรู้ อยากเห็นในช่วงวัยของเขาให้ขับเคลื่อนไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะ ยิ่งอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ จะส่งผลให้เด็กรู้จักการเรียนรู้ความแตกต่าง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วยค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมและการประยุกต์ร่วม โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์นั้นแม้จะป็นสังคมแบบนานาชาติ แต่ก็มุ่งเน้นการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โดยมีจุดประสงค์ให้เด็กๆได้เรียนรู้รากเหง้า ขนบธรรมเนียมไทยอย่างลึกซึ้ง แม้จะปลูกฝังให้มีความอินเตอร์ เพื่อให้ก้าวให้ทันโลก แต่ก็สามารถทำให้เด็กไม่ลืมความเป็นไทยที่จะรักษาในกริยามารยาทความอ่อนน้อม เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีงามอีกด้วยค่ะ

คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถกดเข้าไปติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มได้ที่  www.harrowschool.ac.th


Bangkok Patana School บางนา

โรงเรียน-Bangkok-Patana-School-บางนา

ต่อยาวมาในอันดับ 3 ย่านบางนากันบ้าง สำหรับโรงเรียนนานาชาติบางกอก พัฒนา ที่พูดถึงในโลกออนไลน์และเป็นที่นิยมของเหล่าดาราวัยรุ่นกันไม่น้อยเชียวนะคะ เป็นหลักสูตรระดับชั้นประถมตามระบบบริติช

จุดเด่นการศึกษา รูปแบบของการสอนจะเน้นการสอนให้นักเรียนรู้จักยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างในสังคมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อม ๆ กันด้วย โดยมีการแบ่งพาสเรียนสำหรับเด็กประถมเกรด 1- 6 ค่ะ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับเด็ก ๆ ระดับชั้นประถมโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา สนามเด็กเล่นแบ่งตามกลุ่มอายุตั้งแต่ Year 1 – Year 4 สระว่ายน้ำสามสระ สนามเทนนิส โรงออกกำลังกาย ศูนย์ข้อมูลการสื่อสาร และเทคโนโลยี (ICT) ที่แบ่งตามกลุ่มอายุอีกทีหนึ่ง

บรรยากาศ จะมุ่งเน้นถึงบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวาค่ะ เพื่อผลักดันให้เด็กๆ เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ก็คือเรียกง่ายๆ ว่าเรียนและเล่นไปด้วยกัน โดยเขาเชื่อว่าเมื่อใส่โปรแกรมให้กับสมองได้มีความสุขในการเรียนนั้น สิ่งที่ดีต่างๆ ก็จะตามมานั่นเอง ส่วนสถานที่จะอยู่ทางเดินสะดวก แต่ก็ต้องระวังเรื่องรถติดด้วยนะคะ

หลักสูตรการสอน ก็มีวิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียน ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และที่ขาดไม่ได้ก็คือภาษาที่สาม ซึ่งทางโรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนาจะเน้นไปที่องค์ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้

  1. ลักษณะของการสื่อสาร การสื่อสารที่จะปูพื้นฐานให้กับบรรดาลูกๆ นะคะ จะเป็นลักษณะของการสอน

การพูดและฝึกฟังในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต่างกัน

  1. การพัฒนาทักษะทางกายภาพ ก็คือการฝึกการควบคุม เคลื่อนไหวร่างกาย พร้อมทานอาหารที่มีประโยชน์
  2. การพัฒนาทางอารมณ์ หรือ EQ โดยสืบเนื่องการต่อยอดจากการอ่านและการเขียน โดยจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร การอ่านหนังสือและบทกลอน เพื่อสอนถึงวิธีการคิดอย่างมีตรรกะ และฝึกให้เข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย

การพัฒนากิจกรรม กิจกรรมนอกชั้นเรียน เขาก็มีให้นักเรียนเลือกตั้งแต่ Year 1 มากกว่า 80 ชนิด ตั้งแต่กีฬา การวาดภาพศิลปะ การแสดง การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภาษา และ อื่น ๆ อีกมากมาย เชียวค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมและการประยุกต์ร่วม โรงเรียนนี้จะมีการสอนทั้งในรูปแบบนานาชาติสากลเป็นหลักและปลูกฝังด้านวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เด็กยังคงมีความอ่อนน้อม และไม่ลืมความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ

คุณพ่อหรือคุณแม่ท่านไหนที่ชื่นชอบระบบการเรียนการสอนแบบโรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.patana.ac.th/ ได้เลยค่ะ


NIST International School 

โรงเรียน-NIST-International-School

NIST International School เป็นโรงเรียนนานาชาติฝั่งย่านสุขุมวิทกันบ้าง ใครที่อยากส่งลูกเรียนในกลางเมือง ติดบีทีเอส เดินทางสะดวก และที่สำคัญเปิดสอนตามหลักสูตร IB International Baccalaureate (IB) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (Primary Year Program) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนก้าวไปสู่ระดับ IB Middle Years (Years 7-11) และที่สำคัญ มีการสอนแบบเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะคะ เป็นแบบ Pre-University Diploma (Years 12-13) ในอนาคต

จุดเด่นการศึกษา NIST จะมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ หรือเรียกว่าการปล่อยให้เด็กรู้จักการค้นคว้าการศึกษาด้วยตัวเอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมให้นักเรียน ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ฟังข้อเสนอนี้แล้วเห็นความอลังการงานสร้างในรูปแบบอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะ คุณพ่อคุณแม่ ใครที่อยากจะปลูกฝังลูกของคุณให้มีความกล้าคิด เป็นผู้นำและผู้ใหญ่อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ NIST จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปรับตัวและเผชิญกับความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดีเชียวค่ะ

บรรยากาศ มีการเตรียมความพร้อมที่ดีให้อย่างเรียบง่ายด้านพื้นฐานภาษา และการมุ่งเน้นเด็กให้เป็นศูนย์กลาง

หลักสูตรการสอน

วิชาหลักที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (Primary Year Program) ต้องเรียนนั้น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ไอที ศิลปะ และ พลศึกษา สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาหลักนะคะ ทางโรงเรียนจะมีการปูพื้นฐานที่จะได้เรียนในชั้นเรียนเสริม ซึ่งจะมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองจัดการสอนให้โดยเฉพาะ นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของ NIST ก็คือ หลักสูตร World Language มีภาษาให้นักเรียนได้เลือกมากมาย เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเสปน ภาษาเยอรมัน ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี ภาษาสวีดิช และภาษาฮินดี

การพัฒนากิจกรรม มาทางด้านกิจกรรมกันบ้าง ทางโรงเรียนแห่งนี้ จะมีการมุ่งเน้นทำวิจัยค้นคว้า การทำงานเดี่ยวและกลุ่มเป็นจุดเด่นของห้องเรียนระดับประถม มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ฝึกเป็นนักคิด และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มาช่วยสอนเพิ่มเติมในวิชาต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี การละคร และไทยศึกษา

การรักษาวัฒนธรรมและการประยุกต์ร่วม  มีการเปิดเรียนทางด้านภาษาใน หลักสูตร World Language เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างหลากหลาย

สรุปสำหรับโรงเรียน NIST นะคะ จะเป็นลักษณะเด่นของการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ในลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป นับว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเชียวค่ะ ฝึกให้เด็กเป็นคนเก่งและมีทักษะอยู่รอบด้านได้อย่างสมบูรณ์ คุณพ่อแม่คนไหนที่สนใจรูปแบบการเรียนการสอนที่ NIST สามารถคลิกลิงก์เข้าไปศึกษารายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

www.nsis.ac.th


International School Bangkok (ISB)

โรงเรียน-International-School-Bangkok-ISB-ปากเกร็ด

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ หรือ ที่รู้จักกันในชื่ออักษรย่อว่า ISB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีระบบการสอนตามแบบอเมริกาเหนือ (อเมริกาและแคนาดา)

จุดเด่นการศึกษา ยึดหลักสูตรแบบ child-centered (ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน)

บรรยากาศ ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่ท้าทาย สร้างสรรค์และมีความสนุกสนาน โดยหลักสูตรของระดับชั้นประถมนั้น มีวิชาพื้นฐานที่นักเรียนจะได้ศึกษา

หลักสูตรการสอน Integrated Language Arts เป็นการเรียนทักษะทางภาษาหรือมนุษยศาสตร์แบบผสมผสาน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน สะกดคำ และ ข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานของหลักสูตร คือ workshop การฝึกอ่านและการเขียน ยกตัวอย่างเช่น เรียนการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่สืบสวนไปจนถึงแนวแฟนตาซี การฝึกอ่านออกเสียง เรียนวิธีการเขียนหนังสือผ่านงานเขียนของนักเขียนชื่อก้องโลก เป็นต้น

วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องตัวเลข การคำนวณ เรขาคณิต ไปจนถึงการวัดและวิเคราะห์ข้อมูล

วิชาวิทยาศาสตร์ ยึดหลักการเรียนรู้แบบ inquiry approach (การแบบสืบเสาะหาความรู้) ได้ฝึกค้นคว้า ทดลองสืบเสาะ ตามแบบนักวิทยาศาสตร์จริงๆ

การพัฒนากิจกรรม ส่วนในด้านของกิจกรรมนอกชั้นเรียนนั้น ISB มีหลักสูตร ES After School Activities Programสำหรับนักเรียนทุกคนได้เลือกกันตามใจชอบ ตั้งแต่ฝึกยิงธนู ไปจนถึงงานออกแบบ หมากรุก เรือใบ ภาษาที่สาม ออกกำลังกายผ่านการแสดง ขี่จักรยาน ทำอาหารไทย วงดนตรีและอื่น ๆ อีกมากมาย

การรักษาวัฒนธรรมและการประยุกต์ร่วม มีการเรียนผ่านกิจกรรมเช่น ทำอาหารไทย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ

ใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่า

www.isb.ac.th


Berkeley International School

โรงเรียน-Berkeley-International-School

Berkeley International School โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร อเมริกัน ในย่านบางนา ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2010 ถ้านับถึงปัจจุบัน โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนมาประมาณ 10 ปีแล้วค่ะ และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย (High School) ที่เริ่มจบการศึกษาไปแล้วตั้งแต่ปี 2017

โรงเรียนแห่งนี้ ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่มาก แต่โรงเรียนจะเน้นเรื่องความเป็นนานาชาติ โดยจะมีจำนวนนักเรียนต่างชาติกว่า 50% โดยมาจากนานาชาติกว่า 35 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่า โรงเรียนนานาชาติหลายๆโรงเรียน นักเรียนไทยเยอะเกินนักเรียนต่างชาติไปมากในแต่ละห้องค่ะ ถ้าผู้ปกครองที่อยากให้ลูกได้อยู่แวดล้อมกับเพื่อนๆต่างชาติเยอะๆ อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะคะ


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here